Ekologie

Společnost DIGITAL COPIERS s.r.o. se od 1.1.2006 zapojila pod evidenčním číslem AK-051040 do kolektivního systému odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu provozovaného společností ASEKOL s.r.o.


DIGITAL COPIERS s.r.o. uzavřela Smlouvu o sdruženém plnění povinností zpětného odběru dle Zákona č.477/2001 Sb. s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. pod klientským číslem EK-F06050208.

 

certifikát asekol

zvětšit
certifikát ekokom

zvětšit