tisková řešení Kyocera

KX-Driver
Použitím ovladače KX Driver / podporuje tiskové jazyky PRESCRIBE/PCL5e/PCL6/KPDL ( PostScipt) / je zajištěna integrace a kompatibilita multifunkčních systémů a tiskáren v síti. Jednotné rozhraní zajišťuje jednoduchý přístup k nabízeným funkcím daného zařízení.
Tento jedinečný síťový nástroj vám umožní sledovat a spravovat zařízení Kyocera ve vaší lokální podnikové počítačové síti.

KM-NET Viewer
Unikátní nástroj pro administraci síťových multifunkčních systémů a tiskáren Kyocera nebo i značek jiných výrobců podporujících SNMP protokol s možností zjištění aktuálního stavu zařízení: počty vytištěných stran, stav tonerové náplně, chybová hlášení.......)
Možnost skupinového rozdělení síťových zařízení
Vzdálená správa veškerých síťových multifunkčních a tiskových zařízení
Možnost odeslání požadovaných info na administrátorskou nebo jinou zvolenou adresu
Možnost exportu do CSV formátu ( zajišťuje administrátor )
Možnost automatického ukládání stavu do LOG souboru ( dle zvolené periody )
Možnost přístupu na web rozhraní vybraného zařízení

KM-NET Acounting
Účtovací systém sloužící ke kontrole tisku, kopírování a skenování dle jednotlivých uživatelů nebo jejich skupin pomocí přidělených identifikačních kódů. Systém dále umožňuje omezit přístup na vybraná tisková zařízení, případně omezit využití těchto zařízení pro dané kódy. Neméně důležitou funkcí systému je zajištění přehledu o celkových nákladech na provoz multifunkčních přístrojů a tiskáren Kyocera.

KM-NET for Clients
Uživatelský software pro vzdálenou možnost měnit nastavení síťových i lokálních zařízení z pracoviště uživatele s výraznou úsporou času daného uživatele a sníženou chybovostí tištěných dokumentů.

PRESCRIBE
Kyocera jazyk popisu tiskárny ( PDL ), který je nezávislý na použitém software je perfektním nástrojem pro tvorbu speciálních aplikací, zejména formulářů.
Tvorba a tisk formulářů a záhlaví dle požadavků
Ukládání a odstraňování formulářů do/z paměti tiskového zařízení
Výhoda okamžitých změn ve formulářích a snížení nákladů na jejich tvorbu a skladování

e-MPS

Uložení tiskové úlohy
Tato funkce vám umožňuje uložit tiskovou úlohu do paměti nebo na pevný disk tiskárny a později tuto úlohu podle potřeby opět vytisknout pomocí ovládacího panelu. Při tisku vyberte režim nastavení tiskové úlohy pomocí ovladače tiskárny.

Jsou k dispozici tyto čtyři režimy:
• režim Rychlá kopie
• režim Nejprve korektury
• režim Důvěrný tisk
• režim Uložení úlohy
Jednotlivé režimy mají následující výhody:
Rychlá kopie: Potřebujete-li další kopii již dokončené tiskové úlohy, můžete ji provést přímo z ovládacího panelu. Není třeba úlohu znovu tisknut z počítače.
• Nejprve korektury: Při tisku více kopií dokumentu tiskárna nejprve vytiskne jeden výtisk, abyste mohli zkontrolovat, zda je vše v pořádku a chcete další kopie tisknout, nebo ne.
Důvěrný tisk: Tento režim pozdrží tiskovou úlohu na pevném disku tiskárny, dokud sami z ovládacího panelu nespustíte tisk. Pro spuštění tisku pak bude vyžadováno heslo skládající se ze čtyř číslic, které jste sami nastavili při zadání tiskové úlohy pomocí ovladače tiskárny.
Uložení úlohy: Tento režim vám umožní uložit často se vyskytující tiskové úlohy, jako jsou např. úvodní hlavičky faxů, formulářů apod. Takové úlohy pak můžete snadno kdykoli a v jakémkoli počtu kopií vytisknout pomocí ovládacího panelu. Pokud budete chtít, je možné takové úloze přiřadit čtyřmístné číselné heslo.