Technologie Kyocera

ECOSYS-technologie, která skutečně ušetří Vaše náklady na tisk

Tato technologie vznikla sloučením třech základních pojmů do jednoho celku:
EKOnomie - nejnižší provozní náklady
EKOlogie - méně odpadu a efektivnější využití přírodních zdrojů
SYStém - univerzální ovladače, jazyk Prescribe, systémová tisková řešení

ECOSYS je unikátní inovativní technologie tisku nabízející neuvěřitelně dlouhou životnost, vysokou kvalitu tisku společně s nízkou TCO a minimální dopady na životní prostředí. Tato technologie je založena na tiskových válcích z amorfního křemíku s velmi dlouhou životností. Od roku 2002, kdy došlo k fúzi společností Kyocera a Mita, je technologie ECOSYS součástí nejen laserových tiskáren, ale i multifunkčních zařízení.

TCO (celkové náklady na vlastnictví - Total Cost of Ownership) zahrnuje všechny přímé a nepřímé náklady na tisk. Přímé náklady obsahují pořizovací cenu, doplňky a náklady na tisk stránky. Nepřímé náklady obsahují údržbu, tonery, tisková média, technická školení, administraci a spotřebu energie.

Protože se objemy tisku v poslední době neustále zvyšují, je potřebné myslet i na častější výměny tiskových válců, vývojnic a tonerů. Tisková zařízení s technologií ECOSYS na rozdíl od ostatních zařízení potřebují k spolehlivému provozu jenom výměnu toneru, čím dramaticky snižují TCO.

Další významnou součástí technologie ECOSYS je jednoduchost rozšíření o další doplňky jako jsou finišery, portery (třídiče), podavače, síťová rozhraní, zásobníky papírů, paměti, duplex ... Díky své univerzálnosti je možné všechna tato zařízení zapojit do libovolné sítě nebo operačního systému. Součástí každého zařízení s technologií ECOSYS je i jazyk Prescribe IIe, který umožňuje uživatelům tvorbu vlastních formulářů, speciální nastavení pro každou tiskovou úlohu, tisk čárových kódů (jednorozměrných i dvourozměrných)...

Bezkonkurenční systém ECOSYS používaný u všech produktů Kyocera umožňuje dosahovat nízkých nákladů na vytištěnou stránku i nejnižších celkových nákladů na vlastnictví tiskových zařízení (TCO).